Als de tijd komt stil te staan

Bij het overlijden van een dierbare is het heel normaal dat uw emoties het moeilijk voor u maken om aan de uitvaart te denken. Dat begrijpen wij en daarom nemen we u stap voor stap mee om een afscheid te regelen dat past bij uw dierbare en waar de nabestaanden troost uit kunnen putten.

Voorbereiden op de uitvaart

Wat te doen na het overlijden van een dierbare?

Na het overlijden van een dierbare belt u Gerlinda Bouwman op 06 29311345. Aarzel niet, ik ben dag en nacht voor u bereikbaar. Daarna belt u de huisarts, omdat deze het overlijden officieel moet vaststellen. Van de huisarts ontvangt u de officiële overlijdensverklaring. Dit zijn belangrijke papieren. Daarmee zal ik later voor u de aangifte doen bij de Burgerlijke Stand van de desbetreffende gemeente. Dit is nodig om vervolgens te mogen begraven of cremeren.

Een uitvaartverzekering verplicht u niet om een uitvaart ook door uw verzekeraar te laten uitvoeren. De keuze voor een uitvaartverzorger is volledig aan u. Kiest u voor een ander, dan wordt de vergoeding na het overlijden aan u uitgekeerd.

Tijdens het telefoongesprek zal ik u vragen om de overlijdensverklaring, eventueel trouwboekje, ID of paspoort en eventuele verzekeringspolissen op te zoeken en klaar te leggen. Ook maken we gelijk een afspraak hoe laat ik bij u kom.

Voor een persoonlijk gesprek neem ik graag de tijd om te horen wat uw wensen zijn voor de uitvaart. Er moet nog veel geregeld worden, maar die zorg neem ik u uit handen. Tijdens dit eerste gesprek bespreken we de laatste verzorging van de overledene en zoeken een rouwkaart uit. Ook zullen we de dag van het afscheid, de locatie en het tijdstip bepalen, zodat dat vastgezet kan worden. Vanaf het eerste contact tot het afscheid krijgt u alleen met mij te maken. Een vertrouwd gezicht is belangrijk in deze periode.

Om het regelen en de wettelijke formaliteiten hoeft u zich geen zorgen te maken. Dat neem ik voor mijn rekening. Het is aan u om over de persoonlijke onderdelen van de uitvaart na te denken. Tijdens deze dagen hebben we intensief contact om alle wensen te bespreken.  Denk daarbij aan vervoer, bloemen, catering en de invulling van het afscheid. Zoek de muziek uit die u passend vindt, kies mooie foto's om te laten zien tijdens het afscheid en ga na wie er tijdens de uitvaart wil spreken.

Om de overledene het afscheid te geven dat past bij de manier waarop hij of zij in het leven stond, is veel meer mogelijk dan u waarschijnlijk denkt. U kunt kiezen voor een traditionele uitvaart, maar als u een ander idee heeft, dan hoor ik graag hoe u de uitvaart voor u ziet. Dan zorgen we samen voor het afscheid dat uw geliefde verdient en waar de nabestaanden met warme gevoelens aan terug zullen denken.

Helaas is een uitvaart in deze tijd geen uitvaart zoals we dit gewend zijn. Maar gelukkig zijn uitvaarten een uitzondering op de strengste regels. Grotere groepen mensen zijn hier wel toegestaan, al is anderhalve meter afstand houden moeilijk als je troost wilt bieden. Het aantal gasten, de mogelijkheid om afstand te houden en de locatie zullen op elkaar moeten worden afgestemd. Daar zorg ik natuurlijk voor. Door de regelgeving naast uw wensen te leggen en in oplossingen te denken, is nog veel mogelijk. Een passend afscheid is belangrijk voor de nabestaanden, maar u wilt dit vast graag doen in een omgeving die veilig is voor alle aanwezigen. Mochten sommigen toch niet bij het afscheid aanwezig kunnen zijn, dan is het eventueel ook mogelijk de uitvaart op afstand te volgen. Ik zal alles doen wat mogelijk is om ook in deze moeilijke tijden een afscheid te organiseren waar iedereen met een goed gevoel op kan terugkijken.

De uitvaart

Wat kan ik nog doen tijdens de uitvaart?

Op de dag van het afscheid hoeft u zich over de organisatie ervan geen zorgen te maken. Het ‘draaiboek’ is klaar en alles is geregeld. Tijdens deze dag neemt u afscheid van uw geliefde op de manier zoals u dat wilt. Gerlinda Uitvaartzorg is steeds aanwezig om alles met zachte hand in goede banen te leiden.

Na het afscheid

Hoe verder na het afscheid?

Na een intensieve periode van afscheid nemen breekt er voor u meer rust aan. Ik maak na een aantal weken een afspraak met u, waarin we terugblikken op het afscheid. Want ook na het afscheid ben ik er nog voor u. Misschien wilt u nog praktische zaken geregeld hebben, zoals bedankkaartjes, het grafmonument of de as bestemming? Neem dan gerust contact met mij op.